Tel Erezyon Nedir? Cnc Tel Erezyon Makinesi İle İlgili Detaylar

Dikkatinizi Çekebilir: Tel Erezyon Tezgahı

Son yıllarda geliştirilmiş teknolojilerle yapılan ve tam anlamıyla gelişim sürecinin tamamlanmadığı imalat yöntemlerinden biri de tel erozyonla imalattır. Normal talaşlı imalat yöntemlerinden farklı bir şekilde uygulanan tel erzozyon, üzerinden akım geçen bir tel vasıtasıyla yapılan talaş kaldırma yöntemidir. Tel erozyonlu imalat yönteminde, tel elektrotlar, elektriksel kutuplara bağlanır. Tel elektrot ve işlem yapılacak parça arasında, elektriksel boşalmalarla birlikte yüksek bir sıcaklık oluşuyor ve yerel olarak metali eritilerek kesme işlemi yapılıyor. Tel erozyonla imalat yönteminde sert parçalar, yüksek hassasiyet oranıyla işlenebiliyor. Ancak parçanın işlenebilmesi adına önemli olan tek husus, parçanın iletken olması gerekiyor. Sertlik ve iletkenlik derecesine göre de işleme hızları değişkenlik gösteriyor.  Akımın arttırılması kesim hızını da arttırıyor. Fakat, artan akım hızına bağlı olarak telde kopma ya da kırılmalar yaşanabiliyor. Bu durum da işlenen parça hassasiyetini olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Bu yüzden akımın doğru şekilde vererek en iyi hassasiyetle parçayı işlemek gerekiyor. Bu sayede tel erozyon nedir sorusunun da cevabı verilmiş oluyor.

Tel Erezyonun İmalat Süreci Nasıldır?

tel erezyon
Tel Erezyon, Tel Erezyon nedir, Tel erezyon tezgahları

Tel erzoyonla imalat sürecinde, kesimin başladığı zaman parça ve tel elektrot arasında bulunan dielektrik sıvı, bir ark oluşumuna müsaade etmiyor. Fakat voltaj arttıkça elektrot ve parça arasındaki elektriksel alan maksimum düzeye çıkıyor. Voltaj arttıkça, ara bölgedeki sıvı iyonizasyonu gerçekleşiyor ve voltaj maksimum düzeye ulaşarak, dar bir kanal boyunca akım geçişi başlıyor. Bu sayede oluşan sıcaklıkla birlikte, ara bölgede bir buhar kanalı oluşuyor. Vurum süresinin bitmesine yakın, doğru akım ve voltaj dengelenmekle birlikte, kanalın içerisindeki sıcaklık ve basınç en üst seviyeye ulaşarak bir miktar metal kaldırıyor. Vurum ara süresinin başlangıcında ise akım ve voltaj sıfıra düşerek, buhar kanalı sönüyor ve parçadan erimiş metal, dilelektrik sıvı vasıtasıyla atılıyor. İşlemin sonunda yeterli vurum ara süresinin sonucu oluşan kalıntılar ara bölgeden atılarak soğuma gerçekleşiyor.  Vurum ara süreleri ardışık bir şekilde birkaç kez tekrarlanarak talaş kaldırılıyor. Tel erozyon nedir sorusuna ek olarak tel erozyon imalatı yapılırken kullanılan malzemelerin de bilinmesi gerekiyor. Bu malzemeler genellikle çapı 0,05-0,4 mm arasında değişen pirinç, molibden, tungsten ve bakır tellerdir.

Tel Erezyonun Önemi

cnc tel erezyon makinesi

Tel erozyon teknolojisi, günümüzde üretim mühendisliği alanında, ciddi anlamda gelişerek, önemli bir rol oynamaya başlamış durumda. Tel erozyon makineleri, sanayide yapımı ciddi anlamda zor ya da karmaşık olan birçok parçayı, en düşük yüzey pürüzleri ile üretilmesinde oldukça kolaylık sağlıyor. Eski teknolojilerle çok daha sorunlu çıkacak parçalar bu teknoloji sayesinde yüksek hassiyetlerle işleniyor. Ayrıca klasik yöntemler kullanıldığında imalatı oldukça zor olacak sert malzemeler, iletken olması şartıyla işlenebiliyor. Özellikle kalıp elemanları ısıl işlem gördükten sonra parçaların işlenebilmesi çok daha mümkün hale geliyor. Tel erozyonla imalat yönteminini talaş kaldırma hızı, her kıvılcımda harcanan enerji ve her kıvılcımın zaman aralığına göre değişiyor. Kesme işlemi yapılırken, ısınma ve soğumanın birlikte olduğu karmaşık bir süreç meydana geliyor. Bu süreç, boşaltım enerjisi ve süresinin yanı sıra, tabla hızı, tel gerginliği, tel hızı, malzeme özellikleri gibi işlem faktörlerini oluşturuyor. Bu durum da iş parçasında oluşan kraterlerin büyüklüğünü, ayrıca yüzey kalitesi ve işlem etkinliğini belirliyor. Tel erozyon nedir sorusunun cevabı ve önemi, makinenin kullanımı ve parça hassasiyetini belirliyor. Makine ne kadar doğru şekilde kullanılırsa, çıkan parça o kadar düşük pürüzlü ve yüksek hassasiyetli oluyor. Bu yüzden makinelerdeki yönergeleri doğru okumak ve iyi bir araştırma sonucu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Tel Erezyon Makinesi Nedir, Nasıl Çalışır?

Tel erozyon makinesi nedir sorusuna verilecek en kısa ve açıklayıcı cevap, üzerinden yüksek akım geçirilerek, bir tel sayesinde yapılan kesme işleminin uygulandığı tezgahlardır. Bu tezgahlar, klasik işlemlerden farklı olarak teknolojik imal usulleri kullanılan bu yöntemle, sert ya da karmaşık bir yapıya sahip iletken parçaların dahi mikron hassasiyetinde işlemeyi mümkün kılıyor. Peki tel erozyon operatörleri ne iş yapar? Tel erozyon operatörleri makinelerinde, farklı elektrik kutuplarına bağlanan tel elektrotların, parçaya yaklaştırıldığında elektriksel boşalımlar sayesinde yüksek bir sıcaklık oluşmasını ve metal ergime yolu ile talaş kaldırılması için çalışan makineleri kontrol ediyor. Talaş kaldırma hızı, ortaya çıkan enerji karşısında her kıvılcımdaki enerji miktarı ve zaman aralığına göre değişebiliyor. Tel erozyon makineleri,  iki programlı bir aşamadan meydana geliyor. Programın 1. aşamasında, parçanın şekli bir koordinat düzlemi çerçevesinde, şekildeki her bir noktaya, daire ve çizgi numaraları verilerek çiziliyor. 2.aşamada ise kesme yardımıyla asıl şekil belirleniyor. Kesme işlemi başladığında tel erozyon yoluyla kesme işlemi tamamlanıyor. Bu makinelerde kullanılan tel çapları 0,05 ve 0,4 mm arasında değişiyor. Kullanılan malzemeler ise pirinç, molibden ve tungsten tel elektrotlardan oluşuyor. Tel erozyon makinelerinde bakır tel (+) , tabla ise (-) yüklüdür. Kesim işlemi de telin parçaya değmesi ile meydana gelir. Tel erozyon imalatı, sanayide işlenmesi oldukça zor birçok parçada uygulanır. Özellikle kalıp yapımında yoğun şekilde kullanılan tel erozyon makineleri, dişli çarkların imalatında da oldukça etkin konumda. Çünkü tel erozyon makinesinden çıkan bir parçanın tekrar taşlanmasına gerek kalmıyor.

Cnc Tel Erezyon Nedir?

tel erezyon nedir ne işe yarar

Cnc tel erozyon imalatı, bribirinde ayrı geçirilen iki makaranın arasındaki tel sayesinde çalışmayı mümkün kılan bir sistemdir. Cnc tel erozyon makinelerinde bobin biçiminde bulunan tel, elektrot işlevi görerek sistemin bir parçasını oluşturur. Peki tel erozyon operatörleri ne iş yapar? Zaman içerisinde makinelerdeki tel aşınmaya uğrayabilir, bu aşınma sonucunda bobin değişimine gerek kalmadan telin hareketi sağlayacak şekilde Cnc sistemle programlanarak parçaların kesilmesi mümkündür. Bu yüzden operatörler makineyi kullanarak gerekli bakımları sağlar. Cnc tel erozyon tezgahlarının kullanımı, karbür gibi sert birçok parçanın kesiminde kullanılabilir. Ancak ne kadar sert olursa olsun parçanin kesilmesi için elektrik iletkenliği olması şarttır. Cnc tel erozyon imalatı, eski ve klasik yöntemlere göre çok daha kullanışlı ve teknolojik bir süreçtir. Daha az insan enerjisiyle daha çok parça imalatı yapmayı mümkün kılan sistem hem zaman hem de maliyetten ciddi ölçüde tasarruf sağlıyor. Cnc tel erozyon makineleri, karbür, grafit, çok kristalli alaşımlar, saf molibden, sert alaşımlı levhalar ve elektrik akımı alan tüm alaşımların kesiminde kullanılabilir.

Tel Erezyon Kullanım Alanları

Kıvılcım erozyonu ya da elektro erozyon olarak da bilinen tel erozyon imalatı, yüksek akımlı tel elektrotlar sayesinde iletken parçaların kesilmesi işlemlerine denir. Damgalar, torna takımları ve torna için gerekli templatelerin kesilmesi için tel erozyon işlemi uygulanabilir. Ayrıca düşey elektro erozyon için elektrotların yanı sıra çeşitli kalıplar ve broşların imalatında tel erozyon işlemi uygulanır. Peki tel erozyon nedir ne işe yarar? Tel erozyonun özelllikle metalurji alanında da birçok uygulaması bulunuyor. Örnek vermek gerekirse,  döküm parçanın içinden küçük bir parçanın çıkarılması gibi işlemlerde kullanılır. Ayrıca kaynak kesitlerinin incelenmesi ve mekanik testler için numunelerin hazırlanması adına tel erozyon işlemleri uygulanır. Tel erozyon kesim fiyatları genelde çok araştırılır. Ancak bunun için net bir bilgi vermek mümkün değildir. Her malzemenin yapısı ve onun için harcanan zaman ve enerji maliyetleri, fiyatları arttırır.